Uvedená cela je jedna z realizovaných akcí. Jedná se o další krok ke zmírnění dopadů věznění,“ říká ředitel teplické vazební věznice JUDr. Václav Sisel.
Cela vznikla na úkor administrativních prostor ve třetím patře věznice. Pro představu, jde o větší místnost, kde je pět kovových paland, vedle kterých jsou skříňky pro osobní věci obviněných. Nechybí stoly a židle. Oproti stávajícím a běžným celám se tato liší tím, že obvinění zde mají lepší společné sociální zázemí včetně malého kuchyňského koutu a především kulturní místnost s televizí.
Věznice tím naplnila paragraf zákona. „V oddělení výkonu vazby se zmírněným režimem je ubytovací prostor se společným sociálním a kulturním zařízením, ve kterém se obvinění v určitém čase mohou volně pohybovat a stýkat se s dalšími obviněnými, kteří jsou umístěni v tomto oddělení,“ cituje ze zákona mluvčí teplické vazební věznice Bc. Tomáš Kopa.
Podle ředitele Václava Sisla budou obvinění, kteří dostanou šanci pobývat v tomto zařízení, procházet výběrem. „Rozhodne o tom komise. Nelze sem například umístit člověka, který porušuje stanovený pořádek a kázeň. Prostě sem přijdou ti obvinění, kteří nám svým chováním dávají záruku, že volnějším pohybem ve větším vymezeném prostoru nebudou narušovat účel vazby,“ podotkl Sisel.
Kolaudace nové cely, která proběhla v těchto dnech, se zúčastnil také Mgr. Milan Hospodka, ředitel odboru výkonu vazby a trestu odnětí svobody Generálního ředitelství VS ČR. Konstatoval, že účelem takovýchto oddělení ve vazebních věznicích je zlepšit pobyt obviněným. „A především se snažit trochu eliminovat tzv. ponorku, která je běžná v klasických celách,“ uvedl
Obvinění, kteří budou umístěni do vazby se zmírněným režimem, budou muset pracovat. Vazební věznice nyní hledá pro tyto lidi práci. Proto se obrací na místní podnikatele.
„Mohlo by to třeba být něco z oblasti kartonáže nebo například navlékání korálků či jiné domácí práce,“ naznačuje ředitel teplického vězeňského zařízení Václav Sisel. Smlouva bude uzavřena mezi vazební věznicí a podnikatelským subjektem.