V Krupce svatebčany v sobotu dopoledne už očekával místostarosta Zdeněk Matouš, aby po oficiálním obřadu, v němž si zopakovali své ano, mohl manželům Zdeňce a Josefu Vimrovým popřát do dalších let společného života hodně zdraví a štěstí.

Ženich Josef Vimr pracoval v Sometu a od roku 1956 až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1989 na šachtě Dolu Jirásek. Na odpočinek ale moc času nemá, ještě stále je předsedou klubu důchodců Bílina. Paní Zdeňka pracovala celý život jako dělnice a kuchařka. Společně vychovali dvě dcery a syna a dnes už jim radost dělá nejen osm vnoučat, ale i pravnučka Markétka.

Také v Košťanech byli už svatebčané v sobotu v poledne netrpělivě očekáváni. Starosta František Voháňka ve své řeči k manželům zdůraznil, jak si váží lidí, jako jsou právě Alena a Lubomír Lipmannovi ze Střelné věrní nejen sobě, ale i své obci, kde prožili prakticky celý život a vychovali tu své děti. Pan Lubomír je rodák z Košťan a pracoval jako strojník zámečník. Paní Alenka, rodačka z Rosic u Brna, která pracovala jako švadlena, nezapřela svůj vztah k módě. Pro tento důležitý den zvolila světlý kostým a klobouk a nutno říci, že jí to moc slušelo. V Košťanech, kde se před 50 lety brali, si svůj slib společného života zopakovali a pak už se spolu s celou rodinou, do které patří kromě dvou dětí i pět vnoučat a jedno pravnouče těšili, jak to všechno řádně oslaví.