Bystřanský starosta Ivan Vinický vysvětlil, že nyní se přemýšlí o tom, jestli v budově vytvořit dům s pečovatelskou službou napojení na domov důchodců, nebo část využít pro seniory trpící demencí. Zájem o bydlení by zde prý pro své klienty měla i Arkadie. Jak vše tedy skloubit? „Záleží na státu, na co nám poskytne dotace,“ vysvětlil starosta s tím, že zařízení pro seniory, kteří již trpí demencí je potřeba stejně tak jako ostatní uvedené služby.
Starosta se v úterý sešel s radním ústeckého kraje Petrem Bendou a představil mu své myšlenky. Zdůraznil potřebu takové zařízení z důvodu, že domov v Bystřanech obývají místní jen v minimálním počtu. Většina lidí je z okolí, z celého kraje a někteří i z větší dálky. Bystřanský domov důchodců je však vyhlášený a v současnosti má starosta na stole více než stovku žádostí o umístění do domova.

Petr Benda prý přislíbil, že se bude snažit v této důležité věci obci pomoct. Starosta dodal, že je již daný postup. „Nyní máme projekt na teplickém magistrátu. Až bude hotové územní rozhodnutí, podáme na kraj žádost o dotaci,“ vysvětluje Vinický. Pak se teprve uvidí, z jakých dotačních titulů by bylo možné čerpat peníze na podobný projekt. Uvažovat se jistě bude i o možnostech získání finančních prostředků z Evropské unie. V současné době se zpracovává projekt. Dokumentaci financuje obec a v případě získání dotace by se investované peníze samozřejmě vyúčtovaly v rámci dotace. Starosta doplňuje, že populace stárne a míst v domovech důchodců či pečovatelských domech je málo. Mnohdy ani nejsou podmínky na prožití stáří důstojné. Proto je potřeba stavět domy s pečovatelskou službou a podobná zařízení, protože rodiny se mnohdy o své seniory starat nemohou.