Gratulantů, k nimž se s přáním pevného zdraví připojujeme i my, bude jistě ještě mnoho. Ti první se sešli v jídelně porcelánky už v pátek, aby vzdali hold nezdolnému elánu, humoru, důslednosti a obdivuhodné vitalitě „generála" Feixe. Málokdo ví o jeho hodnosti plukovníka a tak mnohé jistě překvapil, když přišel ve slavnostní uniformě. U příležitosti životního jubilea ho jmenoval čestným příslušníkem krajského vojenské velitelství plk. ašt. Ing. Rostislav Domorák. Zároveň Vladimíru Feixovi oznámil, že má na velitelství připravený stůl a židli ve vlastní kanceláři. „Výborně, to moc rád využiju," nechal se slyšet oslavenec.

Před pěti lety se stal Vladimír Feix prvním čestným občanem v poválečné historii města Dubí. Ke zlatému klíči od města mu teď přibyla čestná jubilejní plaketa města Dubí, kterou mu předal starosta Petr Pípal. Převzal rovněž velkokříž sv. Konstantina od Evžena Freimanna.

Dlouholetí spolupracovníci generálního ředitele Feixe vždy oceňovali, že žije fabrikou, věnuje jí veškerou energii a je vždy připravený ostatním poradit a pomoci. Přestože začínal v porcelánce už v roce 1947 a výrobu zná do všech detailů, nikdy netrpěl provozní slepotou a všimne si i té nejnepatrnější změny. I když se umí také pořádně rozčílit, vždy rychle „vychladne" a problémy řeší konstruktivně.

Ve výčtu úspěchů, kterých Vladimír Feix v čele Českého porcelánu Dubí dosáhl, by se dalo pokračovat dlouho. Když byli v Praze v roce 1993 slavnostně vyhlašováni Českou manažerskou asociací nejlepší manažeři roku, byl jedním z prvních nositelů tohoto titulu a svůj úspěch si poté ještě zopakoval.

Ústecká Univerzita Jana Evangelisty Purkyně mu udělila čestný titul doktor honoris causa za dlouhodobý inovativní přínos v oblasti designu keramiky a porcelánu, soustavnou prezentaci českého designu a rovněž nezastupitelnou úlohu při rozvoji specializovaného pracoviště ateliéru Design keramiky FUD UJEP v areálu firmy Český porcelán Dubí, a.s.

Uznání si Vladimír Feix vždy velmi vážil, ale jak říká, když se má dosáhnout nějakého úspěchu, musí za tím jít všichni, musí mít stejný zájem, věřit mu a potom se musí výsledky projevit.