„Přece jen, obecní vlajka je symbol, který se nevybírá na období jednoho roku. Z toho důvodu k tomu přistupujeme velmi obezřetně. Máme již několik návrhů,“ vysvětluje starosta obce Ota Stehno. K prvním návrhům vlajky byli vyzváni místní občané již před zhruba rokem a půl. Jejich nápady měly doplnit návrhy vexikologa Jana Tejkala.
Celkem se tak sešla zhruba třicítka nápadů a proběhlo veřejné hlasování. Vyhrál návrh místního občana. Starosta vysvětlil, že po konzultaci s Janem Tejkalem vyšlo najevo, že návrh bohužel nemůže být realizován. I obecní vlajky totiž musí splňovat určitá kritéria a mít všechny potřebné náležitosti. Do užšího výběru tak postoupily tři návrhy.
„Na webových stránkách je anketa. Hlasování proběhlo a vyhodnocen byl návrh číslo 1,“ říká starosta. Tento návrh zabodoval u místních občanů, pro obec je to však pouze zatím jakási orientační informace o preferencích. Jak bude nakonec obecní vlajka vypadat, by podle starosty mohlo rozhodnout třeba jakési referendum. O své vlajce by Mikulov mohl rozhodnout již na jaře. Až se vybere nejlepší návrh, bude muset projít schválením v Poslanecké sněmovně. Speciální rada musí prozkoumat, zda symboly použité na vlajce jsou opravdu spjaté s historií obce a mají ve vlajce opodstatnění.

návrh 1

návrh 2

návrh 3