Domácnosti zákazníků severočeského regionu také navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. SčVK však upozorňuje, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou nepravdivé a zavádějící. Lidé by proto měli být obezřetní, pokud je navštíví zmíněný dealer.

Je-li zákazník napojen na veřejný vodovodní řad, dodavatel pitné vody, společnost SčVK, dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že v domácnostech teče z vodovodních kohoutků kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle plánu kontrol pro příslušný rok, který schvaluje krajská hygienická stanice. Ta si provádí i své vlastní nezávislé kontroly pitné vody.

SčVK vodu kontroluje na několika místech - od úpravny vody, přes distribuční síť, vodojemy až po kohoutek v domácnosti zákazníků. Každoročně je ve společnosti připraveno více než 400 tisíc analýz pitné vody.

K nabídkám podomních obchodníků proto musí být odběratelé obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistěte přímo dodavatele pitné vody na telefonních číslech 601 267 267 případně 840 111 111 (pro volající z pevné linky), nebo na webových stránkách v přehledné mapě.