Nádrž vznikla působením důlní činností. Vypustit ji není možné. „Severočeské doly ji několik desítek let odčerpávají. V současné době probíhá průzkum, aby mohla být zpracována studie a následně projekt, který by umožnil gravitační vypouštění této nádrže,“ řekl starosta Duchcova Zbyněk Šimbera.

Podle starosty hrozí nebezpečí, že pokud by nádrž nebyla odčerpávána, tak by mohlo dojít k přelivu. Voda by pak způsobila škody na majetku města i lidí.