„Zařízení jsou uložena v louce, krajnici a asfaltové komunikaci. Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou technologií. Nové trubní vedení bude vedeno ve stávající trase,“ řekl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Investorem stavby je SVS. Dokončena má být nejpozději do 25. července. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb a to o celkovém objemu investic 114,1 milionu korun.