Volební lístky však lidé tentokrát nedostanou do poštovních schránek. Na rozdíl od prvního kola volby prezidenta republiky, kdy byly voličům hlasovací lístky doručovány předem domů, budou nyní lístky k dispozici všem voličům až ve volební místnosti.

Každý z kandidátů bude uveden na samostatném hlasovacím lístku označeném jeho vylosovaným. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Nijak ho neupravuje a vhodí ho do volební urny.

Volební místnosti se lidem otevřou v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. (kos)