Výsledky voleb do Evropského parlamentu naleznete ZDE

Tepličané rozhodli o vítězství ODS, která si získala přízeň 29,1% voličů. V poměrně těsném závěsu pak s 23,9% hlasů následuje ČSSD. Nepřekvapí ani fakt, že třetí nejvolenější stranou byla KSČM a její kandidáti s 19%.

Hned za třemi velkými politickými stranami skončila Suverenita s 5,6 % hlasů. Zajímavostí je, že další stranou, která si získala nejvíce voličů, je Dělnická strana. Podporu jí svým hlasem vyjádřilo 913 lidí. Naopak nejméně voleným politickým uskupením byli „Lidé a Politika“. Ve volbách je podpořili 4 lidé z Teplicka. Hlas přitom nedali žádnému z nabízených kandidátů.

Podruhé v historii lidé na Teplicku volili poslance do Evropského parlamentu. Voliči mohli vybírat mezi stovkami kandidátů třiatřiceti politických stran a uskupení. Za Česko bude zvoleno dvaadvacet europoslanců.

Jen 21% voličů

V okrese Teplice, rozděleném na 131 volebních okrsků, přišlo k volbám do Evropského parlamentu 21,4% voličů.

Sečteno bylo 22 004 platných hlasů. Seznam lidí, kteří mohli přijít k volbám, čítal 103 542 jmen.

Volební účast v jednotlivých obcích

Volební účast na Teplicku - grafika

Mezi prvními, kdo přišel do volebních místností na Teplicku, byly podle naší sondy senioři. Někteří dokonce postávali před vchodem do volebních místností ještě dlouho před čtrnáctou hodinou.

“Odjíždíme s manželkou na chalupu, takže chci odvolit hned, jak to bude možné. K volbám chodím pravidelně. Větší důraz ale dávám na komunální politiku,“ řekl v pátek v Teplicích důchodce Josef Fojtík.

Naopak doma do své „volební urny“ v kuchyni odvolila Růžena Falešná. „Eurovolby mě nezajímají. Přijde mi to zbytečné,“ uvedla žena, která se tak přiřadila k těm, kdo letos do volebních místností nepřijdou. Její obálka skončila po vytažení ze schránky obratem v koši.

Málo voličů je tradiční jev

Podle politologa Stanislava Balíka jsou volby do Evropského parlamentu tradičně nejméně navštěvované nejen u nás, ale i v celé Evropě. Přesto si myslí, že letos k volbám přijde více lidí než před pěti lety

„Na podzim se konají předčasné parlamentní volby a v těch evropských si strany testují podporu u voličů. Výsledek eurovoleb pak může posloužit jako argument ve vnitrostranickém boji,“ míní politolog. Evropských voleb před pěti lety se zúčastnilo osmadvacet procent lidí.

Přestože se volební místnosti zavřely už v sobotu ve dvě odpoledne, sčítání mohlo začít až v neděli ve 22.00 hodin. V tu dobu totiž skončily volby v poslední evropské zemi, a sice v Itálii. Je to kvůli zachování regulérnosti voleb. Voliče by totiž zveřejnění výsledků voleb v sousední zemi mohlo ovlivnit.

Kolem 21. hodiny ve volební místnosti pro 32. okrsek evidovali přibližně 10% lidí, kteří přišlo odvolit. Zajímavostí je, že nejstarším voličem v této místnosti byl pětadevadesátiletý inženýr Julius Broul. Využít svého práva volit přišli i čerstvě osmnáctiletí. Vedlejší volební místnost zaznamenala podobnou návštěvnost kolem 6. hodiny.

Volby na Teplicku

Teplicko  - eurovolby

Řízky nebyly

Nepříliš příjemnou novinkou byla absence občerstvení. Tradiční řízečky tentokrát nahradily stravenky. Někdy byl problém v tom, že v okolínebyl vhodný obchod, kde by stravenky přijímali. Volební místnosti se v pátek uzavřely úderem 22. hodiny.

Zajímavost… aneb volby ve vazební věznici

Ve Vazební věznici v Teplicích se do Evropského parlamentu volilo už v pátek odpoledne. Věznice pro tyto účely připravila místnost, která se díky speciálním úpravám z důvodu zajištění tajnosti hlasování nijak nelišila od "civilních" volebních místností. Obvinění a odsouzení zde hlasovali před zástupci okrskové volební komise do přenosné volební schránky.

Práva volit na území ČR do Evropského parlamentu využilo v teplické věznici z 24 odsouzených 12, tedy padesát procent, a ze 63 obviněných jich volilo sedmnáct, tedy 27 procent.

Česká republika by měla mít v Evropském parlamentu 22 europoslanců, což je o dva méně, než tomu bylo v uplynulém období. Již dlouho se diskutuje o tom, že tyto volby nebudou mít ani přes poměrně masivní kampaň příliš velkou účast. Lidé se příliš nezajímají o politiku, která se týká jejich okolí, natož o evropské problémy.

Více o Eurovolbách najdete v celorepublikovém speciálu ZDE.

PROČ JDU VOLIT A CO SI O VOLBÁCH MYSLÍM… aneb Eurovolby očima Martina Šimka, studenta politologie

Bylo by poměrně neobvyklé, kdybych jako student politologie ignoroval událost pro svůj obor tak významnou, jako jsou v současnosti probíhající volby do Evropského parlamentu. Ostatně i většina mých spolužáků zastává tentýž názor, a proto zvolí různá politická uskupení či strany – od krajní levice až po politická sdružení, o kterých dnes hovoříme jako o více či méně extrémistických.

Já se rozhodl svůj hlas věnovat spíše menšímu a „neokoukanému“ politickému uskupení, straně Věci veřejné, kterou jsem po delší úvaze zvolil zejména kvůli přítomnosti Radka Johna. Chováním velkých politických stran jsem poměrně otřesen, ostatně jako většina občanů České republiky. Proto při těchto volbách očekávám nízkou účast, a to také z toho důvodu, že prostředí evropské politiky je pro běžného občana poměrně vzdálené, a tudíž do jisté míry i „nezajímavé“.

Jsem si vědom jistých obtíží spojených s volbou menších stran a osob, které s politikou na jakékoliv úrovni nemají praktické zkušenosti, avšak věřím, že právě Radek John, spisovatel a výrazná osobnost české publicistiky , je s prostředím, do něhož se chystá vstoupit, alespoň teoreticky dobře obeznámen, a tedy je u něho větší pravděpodobnost, že zůstane vůči negativním jevům v prostředí politiky „imunní“.