„I když vzbuzují soucit, prosíme, v žádném případě je nekrmte, jinak znemožníte jejich odchyt. Jsme v kontaktu s odchytovou službou a veterinářem. Odchyt zvířat je možný až po sedaci a následné narkotizaci. Sedaci provádí zaměstnanci obce a spočívá v podání sedativa v potravě. Proto zvířata nekrmte. Až po zklidnění zvířete je možné přivolat odchyt a použít narkotizační pušku. Zvířata jsou zdivočelá."(red)