„Z čistě preventivních důvodů,“ uvádí ve svým sdělení ředitel Milan Sanitrik. S tím souvisí i další obecné upozornění. Každý, kdo navštívil rizikovou oblast popřípadě se nacházel v její bezprostřední blízkosti, je povinen se nahlásit po návratu na KHS ÚK.

Stanovisko obdržené od KHS ÚK bude předáno řediteli ZŠ. V případě, že tuto oznamovací povinnost občan nesplní, tak orgány města, ZŠ při zjištění tohoto pochybení, nahlásí vše na KHS ÚK. Ta bude dále postupovat v rámci platné legislativy.