„Lidé prosazují sami sebe za každou cenu. Je to otázka vzdělanosti, slabého právního vědomí, nedodržování základních sociálních norem,“ říká Josef Kovářík, policejní psycholog a soudní znalec.

Co lidé ještě před deseti patnácti lety řešili krátkou slovní rozepří, se dnes může lehce proměnit ve smrtelný útok.

„Lidé reagují agresivně na stále malichernější podněty. Od slovní agrese uplyne jen krátká chvíle k násilí. Lidé ztrácejí zábrany. Agresivita je spojená se zvyšující se bezohledností,“ upozorňuje Kovářík.

Dá se na takovém člověku vypozorovat, že není třeba vyrovnaný?

Pokud už předtím měl takovýto člověk problémy se ovládat, a byly evidovány nějaké útoky, pak samozřejmě byla vyšší pravděpodobnost, že se něco takového může přihodit. Hrozily další útoky a stoupající agrese.

Jaká je v takovém případě obrana?

Pokud se to stupňuje, je nejlepší se od takového člověka včas odprostit.

Je třeba ale také upozornit, že takovéto agresivní útoky v afektu mohou přijít mezi lidmi, kteří jsou relativně vyrovnaní. A to zvláště v případě, když jednu z rolí hraje alkohol. Většina lidí ale umí agresi ovládat a včas se zastavit. Popřípadě se vybít třeba tím, že kopnou do dveří, než zaútočit na člověka.

Podle psychologických a psychiatrických posudků jsou pachatelé násilných trestných činů většinou citově oploštělí. Počátky negativního vývoje lze nalézt již v rodinném prostředí.(pem)