„Jednání vrchního soudu bylo neveřejné, proto nelze sdělit žádnou bližší informaci, dokud všechny zúčastněné strany neobdrží usnesení," uvedl Petr Angyalossy z olomouckého vrchního soudu. „Usnesení bude doručeno Krajskému soudu v Táboře, a ten všechny zúčastněné obešle," dodal.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že v případě, že bude vrchním soudem potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně v Táboře, tedy amnestování obviněných, zastupitelství použije mimořádného opravného prostředku.

„U nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana budu iniciovat podání dovolání proti usnesení vrchního soudu," uvedla Bradáčová.

Připustila, že u dvou z pěti osob, které byly v kauze Berka amnestovány, by si uměla představit, že by se mohlo v usnesení Vrchního soudu v Olomouci objevit potvrzení amnestie, ale ne u všech pěti.

Velké očekávání

Podle neoficiálních informací Deníku měl údajně olomoucký vrchní soud ve třech případech změnit rozhodnutí táborského soudu o amnestii a ve dvou případech amnestii potvrdit.

„Považujeme amnestii, vzhledem k délce trvání vyšetřování a procesu, za opodstatněnou," konstatoval jeden z obviněných Vladislav Větrovec.

Obvinění podle obžaloby zmanipulovali konkurzy podniků na hranici bankrotu. Vybrali si údajně podniky v regionech Most, Chomutov a Česká Lípa, kde byl místně příslušný konkurzní soudce Jiří Berka. Za pomoci dalších firem a lidí údajně zajistili odkoupení pohledávek věřitelů podniku, na který Berka vyhlásil konkurz a dosadil vybraného správce. Tím se prý dostávali k majetkům za stovky milionů korun a pod cenou je rozprodávali. Samotný ústecký soudce Jiří Berka byl v dubnu 2003 dočasně zproštěn soudcovské funkce.

První ránu procesu dal Vrchní soud v Olomouci, když zrušil nepravomocný rozsudek táborského krajského soudu.

Rozsudek byl zhodnocen odvolacím olomouckým vrchním soudem jako nepřezkoumatelný. Nebylo možné z něho vyčíst, zda skutečně došlo ke zločinnému spolčení a zda se obvinění, resp. odsouzení dopustili některých trestných činů.

Druhou ránou je amnestie, která, i pokud by byla uplatněna v rámci kauzy jenom v omezené míře, z procesu může vytvořit z hlediska důkazů dosti problémové torzo.(ro)