Na podporu cestovního ruchu byla zaměřena i konference s názvem Rozvoj cestovního ruchu ve východním Krušnohoří, která proběhla ve čtvrtek v Tereziných lázní v Dubí. Pořádalo ji město Dubí ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje . „Máme v regionu hodně zajímavých míst, které stojí za návštěvu. Z iniciativy místních měst, obcí a provozovatelů turistických služeben zda vzniká provázaný turistický region, který by v budoucnu mohl dosáhnout významu srovnatelného se středisky v Krkonoších či na Šumavě,“ řekl na konferenci starosta Pípal.

Dubí dostalo na projekt Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a okolí, rozvoj partnerství se Saskem 4,5 milionu z fondů Evropské unie. „Z peněz byla zaplacena také marketingová studie cestovního ruchu, nové propagační materiály, vybaveno bylo městské informační centrum, vzniká i historicky první kniha o Dubí,“ uvedl Pípal. Celý projekt je podpořen z Regionálního operačního programu Severozápad.

Region zahrnuje oblast měst Dubí, Osek a Krupka na české straně hranice a Altenbergu s Geisingem v Německu. „Unikátní je, že lidé mohou využít nabídku na obou stranách hranice. Cestování nezná hranice. Ve spolupráci se saskými kolegy vidím budoucnost našeho projektu,“ dodal starosta Pípal.

Na konferenci v Dubí bylo celkem 70 účastníků z toho 12 z Německa. K vidění na ni byly i fotografie Krušných hor od Jana Hodače. Mezi největší lákadla východního Krušnohoří patří přírodní krásy. Umožňují aktivní turistiku, horskou cykloturistiku a v zimním období také běžecké a sjezdové lyžování.
Z historickým památek pak region nabízí prohlídku středověké hornické štoly nad městem Krupka nebo cisterciácký klášter ze 13. století v Oseku. Mezi místní fungující technické památky patří unikátní horská železnice na Moldavu nebo nejdelší sedačková lanovka bez mezi zastávky ve střední Evropě, která vede na Komáří vížku. Součástí konference Rozvoj cestovního ruchu ve východním Krušnohoří byl i press trip, který proběhl včera. Novináři a veřejnost si mimo jiné prošli štolu Starý Martin a projeli se lanovkou. (kos)

ŠTOLA STARÝ MARTIN SE LÍBILA

V rámci konference Rozvoj cestovního ruchu ve východním Krušnohoří se asi dvacítka cestovatelů z řad veřejnosti i novinářů podívala včera do štoly Starý Martin. Starý Martin je jedno z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Otvírá severozápadní část žíly Lukáš, která v historických dobách náležela mezi nejdůležitější rudní žíly celého krupského revíru