Téměř 900 vodojemů provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v oblasti, kde působí. „Jsou to zařízení, která slouží k akumulaci vody, vyrovnávají rozdíly mezi přítokem a odtokem do vodojemu a tím umožňují pokrýt spotřebu vody v zásobované oblasti i v době zvýšeného odběru. Zároveň pomáhají udržovat potřebný tlak v distribučním systému,“ vysvětluje v krátkosti ředitel SčVK Ondřej Beneš.

Vyrobená pitná voda je na úpravnách vody hygienicky zabezpečována. K odběrateli je dopravována ve skupinových vodovodech, a to i na vzdálenost desítek kilometrů. „Na vodojemech před spotřebištěm je proto voda ještě jednou hygienicky zabezpečována chlornanem nebo chlorem tak, aby se k zákazníkovi dostala mikrobiologicky nezávadná,“ podotýká Beneš.

Více čtěte v sobotu 15.3.2008 v teplickém deníku…