Zatím trasa nevede okolo rybníka, ale po opravě mostíku u opiček se kochání přírodou zámecké zahrady přímo z kočáru ještě více zatraktivní. Nazdobený kočár můžete vídat v ulicích Teplic třeba i s novomanželi, kteří si objednají první společnou cestu po obřadu.