Pokud máte ve sklepě staré harampádí, kterého se potřebujete zbavit, budete mít brzy možnost. A to pohodlně a zadarmo, aniž byste museli jezdit do sběrného dvora. Od pátku 2. března až do neděle 11. března totiž bude probíhat v ulicích lázeňského města svoz objemného odpadu z domácností, zvaný Bílý týden.

Dva roky se tato původně každoroční jarní úklidová akce v Teplicích nekonala. Důvodem byla podle města neukázněnost lidí. Nedodržovali termín svozu, vyhazovali i nebezpečný odpad včetně pneumatik a hromady pak rozhrabávali a roztahovali po okolí bezdomovci. Navíc svůj odpad vozili do Teplic i lidé z okolních obcí, aby ušetřili. Argumentem města bylo také to, že Tepličané mají k dispozici zdarma sběrný dvůr, kam mohou starý nábytek odvézt.

Letos se ale ke sběrné akci v Teplicích vracejí. „Dáme opět lidem možnost vyklidit své sklepy, garáže a půdy. Uklidit si bordel na zahradách a vše pohodlně vyhodit přímo před dům,“ říká náměstek primátora Hynek Hanza. Tolerované hromady z ulic pak odvezou úklidové čety technických služeb. „Bude to letos od města nadstandardní služba, která doplní už zaběhnutý systém přistavování velkokapacitních kontejnerů. Ty jsou rozmísťovány během roku podle harmonogramu do různých lokalit a ulic. A i do nich mohou lidé vyhazovat staré věci třeba ze sklepů, aby jim tam nepřekážely,“ dodává Hanza.

S objemným odpadem je problém

To, že se Bílý týden opět koná, Tepličané vítají. „Koupili jsme si po letech novou sedací soupravu. Nemáme ale nikoho, kdo by nám tu starou odvezl do sběrného dvora. Tak ji máme zatím složenou ve sklepě,“ říká seniorka Marie Hrázdová. Modrý letáček s informací o sběru odpadu z domácností, který našla ve schránce, ji proto potěšil.

Sběr objemného odpadu z domácností se bude konat na celém území města. K popelnicím mohou lidé odložit ze sklepů, půd, garáží a zahrad všechno kromě stavební suti a nebezpečného odpadu. Toho se mohou zbavit bezplatně v průběhu roku ve sběrném dvoře. Bílý týden je ideální příležitostí vyhodit starý a nepotřebný nábytek. Stačí ho vynést na ulici a nákladní auta ho odvezou. Zahrádkáři se zase mohou snadno zbavit hromad větví z prořezávaných stromů.

Podle pokynů na letácích, které lidé dostali do svých schránek, by měli odpad odkládat u stání s kontejnery a popelnicemi. Tam, kde to není možné, pak na chodník před domem s ohledem na přístup k místu, aby bylo možné tu odpad naložit a odvézt. Bílý týden má být prevencí vzniku „černých“ skládek na území lázeňského města. Na jarní úklid bude dohlížet městská policie, aby „sběrači“ s dvoukoláky, které hromady nábytku a starých věcí velmi lákají, neroztahali odpad po městě. V minulosti, když se tato akce konala, bylo z teplických ulic odvezeno přes 700 tun odpadu.