V kádích v sobotu při výlovu skončily i velké ryby, včetně štik nebo sumce. Rybník se vypouštěl několik týdnů. „Všechna zařízení pro odtok byla zatuhlá, odvodní roury ucpané. Nebylo to vůbec snadné. A hlavně to byla pro nás hra o čas. Děkujeme dobrovolným hasičům za pomoc, bez nich bychom to nedokázali,“ uvedl předseda teplické rybářské organizace Pavel Lasík.

Ryby, které v sobotu rybářům vydal, skončily v okolních sportovních revírech. Po výlovu teď projde obecní rybník revitalizací. Podle proboštovského místostarosty Romana Nešetřila dosáhnou náklady na revitalizaci téměř 16 milionů korun.

Proboštovský rybník má bohatou historii. Poprvé byl v dobových kronikách zmíněn v polovině 18. století. Původní ves se dvěma desítkami domů tehdy patřila knížeti Clary Aldringenovi, stejně jako rozsáhlá bažantnice, anglický park s mohutnými duby, členěný alejemi. Rybník oživovaly kachny, husy a jiní vodní ptáci.

V myslivně na okraji parku se scházela lázeňská kávová společnost. V roce 1918 myslivnu zakoupila místní Dělnická tělocvičná jednota a přestavěla ji na Dělnický dům. Ten koncem války vyhořel. V roce 2001 byla na stejném místě vystavěna nová dominanta – obecní radnice.