Na cestu k přepážce zbývá sice relativně dostatek času, ale otálet se rozhodně nevyplácí. Podle platného zákona majitelé průkazů, které byly vydány od 1. ledna roku 2001 do 31. prosince 2002, musí zažádat o výměnu do 31. prosince roku 2012. Jedná se o průkazy poskytované ještě okresními úřady.
Méně svižným krokem se mohou na úřady vydat majitelé dokladů vydaných mezi 1. lednem roku 2003 a 30. dubnem 2004. Ti mají čas až do 31. prosince roku 2013. Tento typ řidičských průkazů již vydávaly městské úřady. „Podobně jako v předešlých etapách doporučuji, aby majitelé těchto průkazů nenechávali žádost o výměnu na poslední chvíli. Vyhnou se tak možným dlouhým čekacím dobám na úřadě,“ nabádá ještě Pavel Válek z teplického magistrátu.

Povinná výměna řidičských průkazů je osvobozena od poplatku. (red)