Produkce masa dramaticky klesla na severu Čech mezi rokem 2011 a 2012. Zatímco v roce 2011 činila 10.689 tun, o rok později to bylo jen 2074 tun. "Propad v Ústeckém kraji je dlouhodobě nejvýraznější v rámci celé republiky, opakovali jsme, že situace spěje k totálnímu krachu. Rok 2013 byl trochu stabilizující, byla nastavena cesta, jak z toho ven," sdělil ČTK šéf Agrární komory Ústeckého kraje František Loudát.

Naproti tomu výroba skopového a kozího masa v kraji vzrostla o 11,4 procenta na 33 tun. V Pardubickém kraji, který žebříček vede, to bylo 37 tun.
Za situací v chovu v Ústeckém kraji stojí částečně historie. V regionu, kde po 2. světové válce původně německé statky často přecházely do rukou přistěhovalců, nezapustil chov podle Loudáta hluboké kořeny. "Všechno ale souvisí hlavně s kroky vlád, které to dopustily. Mívali jsme 168.000 kusů skotu, teď máme 30.000, mívali jsme 60.000 krav, teď dojíme necelé 3000," zdůraznil Loudát. "Doufejme, že teď nastolená politika rozšíření zájmu o živočišnou výrobu a podpora tímto směrem pomůže tomu, abychom se postavili aspoň mezi průměrné regiony v této oblasti," dodal.

Na vysoké úrovni ale zůstala v Ústeckém kraji rostlinná výroba. Zásluhu na tom mají zejména různé dotační tituly například na pěstování řepky. Plocha osetá řepkou vzrostla v regionu ze 3000 hektarů na 26.000 hektarů. Cena řepky od 90. let vzrostla ze 3000 korun za tunu až na 11.000 korun za tunu.