Jednou z hlavních dominant města Duchcova je i bývalý evangelický chrám na břehu rybníka Barbora.

Od osmdesátých let 19. st. do oblasti Podkrušnohoří pronikala aktivita sílícího nábožensko politického hnutí Los von Rom (Pryč od Říma), které usilovalo o obrodu německé protestantské církve. Do severočeské oblasti hnutí mimo jiné přináší i svou specifickou sakrální architekturu, která byla německým importem.

Na Teplicku vzniká na přelomu 19. a 20. st. skupina chrámů v Hrobu (Klostergrab), Duchcově (Dux) a Trnovanech (Turn).

Všechny tyto stavby vznikly dle návrhu drážďanských architektů Julia W. Graebnera a Rudolpha Schillinga. Duchcovský chrám byl dokončen a předán do užívání v roce 1902.

Objekt je vystavěný v secesním slohu v zabarvení německého Jugendstillu s vlivem německého historismu. V soudobém tisku byla stavba zařazována do okruhu německého historizujícího slohu zv. Staronorimberský.

Malebná sakrální stavba na břehu rybníka Barbory má za sebou pohnutou historii. Místní evangelická obec byla tvořena téměř výhradně německým obyvatelstvem, které po roce 1945 Duchcov opouští. Chrám byl dále předán do užívání českobratrského evangelického sboru, později byl však využíván i jako sklad nábytku.

Zatímco tzv. „Zelený kostel" v Trnovanech byl nenávratně zbořen a chrám v Hrobu se dnes nachází v havarijním stavu, dočkal se duchcovský kostel celkové opravy a je dnes využíván pro potřeby Církve československé husitské. Zároveň zde město Duchcov pořádá kulturní a společenské akce. Mezi ně patří i výstava Zmizelý Duchcov, která prostřednictvím obrazových materiálů ze sbírek Muzea města Duchcova zachycuje zmizelou tvář města, kterou jeho obyvatelé již nespatří. V interiéru chrámové lodi tak spatříte veduty starého Duchcova z 19. století, staré pohlednice nebo fotografie dávno zmizelých domů a zaniklých částí Duchcova. Věž kostela je zájemcům přístupná jako vyhlídková věž. Výstavu Zmizelý Duchcov můžete navštívit vždy od úterý do pátku, od 11. do 15. hod. (re)