Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace, na kterou v nemocnici v Teplicích čekaly generace lékařů, pokračuje podle harmonogramu. Jak informoval generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala, nevyskytly se žádné významné komplikace, a to ani technické. „Nyní jsou provedené zemní práce pod budovaným objektem centrálních operačních sálů a je dokončena pilotáž. Příští týden stavební firma zahájí demolice dočasného objektu včetně odborné likvidace materiálů, obsahujících azbest. Probíhá mapování, tedy hledání hlavní přípojky vody. Zhotovitel připravuje výrobní dokumentaci pro výztuže základů. Částečně jsou hotové i přeložky tras elektroinstalace. Výkopy byly zlikvidované, odvezly se na skládku,“ popsal aktuální stav prací ředitel Fiala.

Výstavba nového pavilonu je největší investicí v areálu teplické nemocnice za deset let existence Krajské zdravotní. Teplická nemocnice se tak konečně po mnoha letech dočká nových operačních sálů. Dosud využívané operační sály už dlouho nevyhovují. Snaha postavit nové byla už před sedmnácti lety. Tehdejší záměr přístavby sálů s heliportem na střeše skončil vypracováním projektu a první fází vybudování náhradních energetických zdrojů. Potřebných 200 milionů korun na vlastní realizaci se nemocnici nepodařilo získat.

 

Moderní operační sály v chystaném objektu umožní společně s urgentním příjmem, který je naproti, poskytovat zdravotní péči na úrovni odpovídající současným standardům. Nyní mají lékaři v teplické nemocnici k dispozici deset operačních sálů. Čtyři z nich budou dál využívat i poté, co budou postaveny nové sály.

Současné prostory tak budou zachovány pro operační výkony v oblasti očního lékařství, urologické endoskopické operativy, jednodenní gynekologické operativy a akutní porodnické operativy. Zbývající sály budou sloužit k rozvoji jednodenní chirurgie a jejího zázemí. V nových multioborových operačních sálech se bude odehrávat veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Operovat se tam budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

Nová budova pro operační sály se staví v prostoru za pavilonem F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory, směrem k ulici Anglická. S chirurgickým pavilonem bude propojena spojovacím krčkem, dílčí úpravy budou provedeny i v pavilonu F.

Moderní technologie

I když je samozřejmě každá stavba svým hlukem a prachem zásahem do komfortu pacientů i zdravotnického personálu, chod nemocnice by ovlivnit neměla. „Po dobu výstavby neočekáváme zásadní zásah do provozu nemocnice. Poskytovaná zdravotní péče zůstane zachována,“ uvedl ředitel zdravotní péče teplické nemocnice Tomáš Hrubý. Omezený bude pouze pohyb osob v prostorách, kterých se stavba dotkne a poté ve finální fázi prací, kdy dojde k napojení operačních sálů na pavilon F a také v období rekonstrukce a rozšiřování výtahových šachet v pavilonu F.
Nové operační sály budou podle jeho slov vybaveny moderní technologií, vzduchotechnikou i přístroji. K dispozici bude i šest plně vybavených tzv. dospávacích pooperačních pokojů.

Výstavba nového pavilonu s operačními sály a sterilizací bude trvat dva roky, dokončena bude v roce 2019. Částku 185 milionů korun zaplatí Ústecký kraj. „Dalších 53 milionů, které bude následně potřeba na dovybavení, by mělo být hrazeno z dotačních titulů,“ upřesnil Petr Fiala.

„Věřím, že nové operační sály budou sloužit na generace dopředu a přeji lékařům, aby v nich měli dobré pracovní podmínky,“ těší se na to, až bude stavba dokončena, i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Sleduji, jak stavba pokračuje, když sem chodím na kontroly. Musím říct, že tu je rušno a pracují tu pilně, ne jako na některých stavbách, kde vidíte dva lidi, co se opírají o lopatu. Doufám sice, že já operační sály nebudu nikdy potřebovat, ale je dobře, že se staví. Teplická nemocnice potřebuje modernizaci jako sůl,“ komentoval stavbu Petr Růžička.

Dobrou zprávou pro pacienty, přijíždějící do nemocnice v Teplicích autem jistě je, že projekt počítá také s výstavbou pětadvaceti parkovacích míst pro osobní auta, dvě z nich budou vyhrazena pro tělesně postižené. S otevřením přístupu do ulice Anglická je navržena také parkovací plocha pro zaměstnance s 67 parkovacími místy, čímž dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.