Ulice Horská cesta bude v tomto úseku označena jako slepá komunikace s možností omezeného parkování na vyznačeném parkovišti a ulice Bydžovská bude po dobu výstavby obousměrná. Instalovány tam budou značky zákaz stání.