Po loňské sezoně se v areálu pokračovalo v údržbě a v naléhavých opravách. Větší investice chce město do areálu vynaložit, až k tomu bude příležitost při vyhlášení dotačních titulů. Záměr s bouráním plechových pavilonů a s výstavbou nového multifunkčního pavilonu tedy ještě nepadl.

„Jsem rád, že se po loňském bouřlivém jednání v zastupitelstvu kolem financování výstaviště podařilo schválit prostředky na investice, a to ve výši 2,5 milionu korun. Budu se snažit prosadit, aby se tato částka v dalším období ještě zvýšila, jsou to ostatně prostředky, které se vkládají do obnovy městského majetku,“ uvedl Lukáš Wünsch, jednatel společnosti Zahrada Čech.

„Největší část z této sumy bude vynaložena do 2. etapy rekonstrukce pavilonu T, u kterého už loni byly odstraněny boční přístavky se sociálním zázemím a skleníkem. Objekt by se měl zateplit výměnou oken a dveří. V příštím roce při třetí etapě se jeho rekonstrukce dokončí. V areálu se bude pokračovat v opravách kanalizace a vodovodu, jejichž poruchy nás už několikrát potrápily,“ doplnila informaci Michaela Mokrá, vedoucí obchodu společnosti Zahrada Čech.

Nejbližší akce16. - 18. února: Zimní výstava drobného zvířectva (bez drůbeže a ptactva)

5. - 9. dubna: Tržnice Zahrady Čech a Bydlení

12. - 14. května: Autosalon

20. - 21. května: Mezinárodní výstava psů

Výstavní činnost na Zahradě Čech zahájí už za necelý měsíc, ve dnech 16. až 18. února, chovatelé ze základní organizace Litoměřice – Žitenice. „Původně jsme chtěli připravit velkou zimní výstavu se zastoupením všech oborů drobného zvířectva. Plány nám však překazilo veterinární nařízení, vyhlášené k šíření ptačí chřipky. Jako náhradu zopakujeme úspěšnou přehlídku z předchozích let s králíky a dalšími kožešinnými zvířaty, rozšířenou o doprovodný program pro školní mládež,“ uvedl Jiří Andrle, předseda organizace.

Společnost Zahrada Čech bude i letos pořadatelem sobotních farmářských trhů na Kostelním náměstí, první proběhnou 1. dubna. V prvním pololetí se uskuteční 5. až 9. dubna Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech, 12. až 14. května Autosalon na Zahradě Čech, 20. a 21. května Mezinárodní výstava psů, 9. a 10. června Hasičské slavnosti a 17. června Jahodové slavnosti. Na červen původně zařazená akce Technodays se přesouvá na 4. až 6. října.