Autoři výstavy uspořádali také komentovanou prohlídku, na které dopodrobna vysvětlovali historické důvody vzniku jednotlivých bankovek, jejich autory, tiskárny, válečné utajení, skryté i veřejné procesy jejich vzniku. Objasnili, jaké se používají sběratelské pomůcky a jaká je k těmto účelům vydána odborná literatura. Dotkli se i témat vedoucích k prognóze užití bankovek v budoucnosti. Bylo možné srovnat padělky s originály a vyslechnout zajímavé příběhy z dob napoleonských válek.

Výstavu shlédlo téměř 2000 návštěvníků. Uvádíme některé citace z jejich dojmů: „Krásné bankovky vymizely a tak zůstaly alespoň zde k připomenutí krásných i zlých časů". „Perfektní sbírka". „Zajímalo by mě, jak se platilo, než jsem se narodila". „Originální výstava, která se tematicky hodí do výuky ekonomie". „Bankovky hezké, já bych je chtěl domů". „S použitím lupy byly pozorovatelné zajímavé (pouhým okem neviděné) detaily". „Chválím soutěž". „Velmi zajímavé". Např. o hladové koruně jsem nevěděla". „Netušené poznatky o platidlech z koncentračních táborů". „Nové poznatky o naší minulosti". „Perfektní přednáška s odborným výkladem na úrovni". „Děkuji za ochotu zodpovědět pokud možno každý dotaz". „Krásné nové poznatky o bankovkách". „Překvapilo mě, množství bankovek". Bankovky jsou nejvýstižnější vizitky historických etap našeho politického uspořádání". „Nic z toho, co jsem se zde na výstavě dozvěděla, jsem před tím nevěděla"

Výstava představila víc jak tři sta kusů bankovek. Jejich sběratelská hodnota byla odhadnuta na víc jak 500 000 Kč. Lze konstatovat, že byla velmi přínosná pro školní výuku dějepisu, výtvarné výchovy i ekonomie. Měla velký vliv na sběratelskou nabídku bankovek na burzách a bazarech. Bez ohledu na to, zda s výrokem „peníze jsou až na prvním místě" souhlasíme či nikoli, byla výstava na teplickém zámku poučná, profesionálně dokonalá a přinesla mnoho netušených informací z oblasti naší historie a notafilie.

V průběhu výstavy probíhala notafilická soutěž, do které pan Petr Diviš a Jan Šenfeld věnovali deset pamětních bankovek ČNS Teplice. Jde o speciální bankovky vydané ku příležitosti čtyřicátého výročí přesunu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Vylosování proběhlo za účasti kurátora výstavy Mgr. Viktora Kellera a Jany Stehlíkové z ekonomického odd. Regionálního muzea (na snímku). Výherci budou písemně informováni. (vt)