V letošním roce připravil pro veřejnost putovní výstavu Horní města Krušných hor, kterou si můžete až do konce roku prohlédnout v Regionálním muzeu v Teplicích. Výstava představuje důležité hornické lokality, které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české straně Krušných hor a měly významný vliv na osídlení, hospodářství a kulturu území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje.

Výstava je dvoujazyčná, v českém a německém jazyce. V průběhu měsíce prosince bude výstava doplněna o komentovanou prohlídku. Přednášejícím bude Jiří Šlajsna.

Tradiční slet andělů se konal před OC Galerie na Náměstí Svobody.
FOTO: Andělé se slétli do Teplic