Ve vstupním vestibulu polikliniky výstava na dvaceti panelech představuje, co se povedlo za deset let uskutečnit.

„Zhruba v polovině listopadu v teplické nemocnici začne výstavba nízkoprahového urgentního příjmu, s jejíž myšlenkou přišel zdejší ředitel zdravotní péče Tomáš Hrubý, který je anesteziologem a má tak k problematice nejblíž. Chci ale zdůraznit: můžeme stavět, můžeme opravovat, můžeme kupovat techniku, ale bez lidí lékařů, sester, dalšího zdravotnického personálu a dalších profesí by Krajská zdravotní, a tedy ani teplická nemocnice, fungovat nemohla. Takže ode mě hlavně poděkování personálu a ať se vám daří,“ uvedl při zahájení výstavy generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

V teplické nemocnici pokračuje výstavba nových operačních sálů
Výstavba operačních sálů v nemocnici pokračuje podle plánu