Výstava je společným projektem Regionálního muzea v Teplicích, Sudetoněmeckého muzea a Spolku přátel Teplic - Šanova se sídlem v Mnichově. Před sedmdesáti lety musela většina německých obyvatel československého pohraničí opustit své domovy a začít nový život v Německu či Rakousku.

Mezi nemnoho věcí, které si na cestu mohli vzít s sebou, patřily kromě nezbytných předmětů denní potřeby i různé drobnosti, které jim měly v nové vlasti jejich původní domov připomínat.

Tito němí nositelé vzpomínek na Teplicko dnes vydávají svědectví jak o dávném životě v našem regionu, tak o nesnadných nových začátcích a snaze uchovat alespoň zprostředkovaný vztah k původnímu domovu.