V očích malých školáků převládala radost ze samých jedniček. Starší žáci se nad vysvědčením jen ušklíbali. I když i mezi nimi se našli ti, kteří měli zasloužené vyznamenání. U všech nakonec přeci jen převládla společná radost z toho, že mají letní volno.

„Odjíždíme hned na dovolenou do Chorvatska,“ říkal jeden z čekajících tatínků. U kousek dál před školou stojící maminka jiného školáka zase vyprávěla natěšeně o návštěvě babičky na Slovensku. Pro děti, které zůstávají v Teplicích, vymýšlejí programy na prázdniny dětské organizace. Většinou pro ně mají nachystány příměstské tábory a nebo výlety do přírody či za koupáním.