Peníze poputují pro dvě organizace.

  • prvních 125 tisíc poputuje na účet spolku Klub seniorů Českobratrská Teplice. V klubu peníze využijí na pořízení relaxačně aktivizační pomůcky – masážní křesla, rotopedy, počítače, ohniště, venkovní posezení a jiné prostředky sloužící k relaxaci a aktivizaci členů.
  • druhých 125 tisíc z plesu města získá organizaci Charita Teplice (na zajištění provozu sociálních služeb, které poskytují na území města Teplice a Krupky. Konkrétně se jedná o sociální službu: azylový dům pro matky s dětmi, a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi -tato služba je poskytována od roku 2007).

Město Teplice pořádalo ples 9. 2. 2024 

"Náklady na zajištění plesu jsou pokryty rozpočtem města. Čistý výtěžek je tradičně už řadu let věnován na veřejně prospěšné účely," okomentoval náměstek primátora města Teplice Hynek Hanza.

Zdroj: Deník/ Zdeněk Traxler