Zastupitelstvo města letos rozhodlo o darování výtěžku dvěma organizacím, a to polovinu částky spolku Zvonkohra, z.s. SEN SEN Teplice a druhou polovinu částky Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. okresní organizaci Teplice. K předání dojde v pondělí na magistrátu.

V letošním roce byl čistý výtěžek ze vstupného 221 340 Kč (při ceně vstupenky 400 Kč). Město dorovnalo ze svého rozpočtu výtěžek na částku 250 000. Každá organizace tedy dostane 125 000 Kč. Darované finanční prostředky budou použity na rehabilitační a rekondiční pobyty pro těžce zdravotně postižené seniory, na plavání a cvičení ve vodě, na zájezdy a provoz spolku.