V průběhu tří dnů konání se jí každoročně zúčastní na 150 odborníků z Čech, Slovenska, Švýcarska a jiných zemí.

Letošní konference se bude zabývat především problematikou primární prevence chorob již od dětského věku.

Primární prevencí chorob odborníci rozumí soustavnou péči o předcházení vzniku chorob. Klasickým příkladem je očkování jako primární prevence chorobám přenosným.

Význam každé primární prevence je zcela mimořádný, nejenže brání vzniku chorob a případným úmrtím na ně, ale především šetří prostředky, které by jinak bylo nutné vynakládat na jejich léčení.

Ještě v poválečných letech, a to až do šedesátých let minulého století, onemocněly každoročně desetitisíce dětí dětskou obrnou, stovky těchto dětí i dospělých umíraly a všechny ostatní mají doživotní následky v podobě postižení končetin, o snížení jejich společenského uplatnění nemluvě. Dnes díky očkování u nás tato choroba prakticky neexistuje.

Jak uvedl MUDr. Jan Ševčík, předcházet se dá i jiným než přenosným chorobám, shodou okolností právě těm, které současnou populaci postihují nejvíce. Předcházet můžeme mnohým chorobám nádorovým, většině ischemických postižení srdce a cév, obezitě, cukrovce 2. typu, předcházet moderní medicína umí většině nejčastěji se vyskytujících onemocnění současné populace.

„Je jenom zapotřebí všechnu snahu o předcházení těmto chorobám umět prosadit do vědomí nás všech a učinit z této snahy koordinovanou a cílevědomou činnost každého z nás, organizátory našeho zdravotnictví počínaje a každým jedincem konče.“ Primární prevenci je možné provádět již od dětského věku každého člověka a právě o tom jak tyto snahy u nás prosadit bude jednat víc než stovka odborníků na konferenci v Teplicích.

„Nejsme ještě tak daleko, abychom tyto choroby mohli vymýtit zcela, snížit jejich výskyt však můžeme, a to velmi významně. Pokud by se povedlo snížit například výskyt cukrovky alespoň na úroveň některých vyspělejších zemí Evropy, ušetřili bychom každoročně nejméně 10 miliard korun, ne-li více. Léčení cukrovky a jejích primárních komplikací nás totiž stojí každý rok 24 miliard korun,“ dodal MUDr. Jan Ševčík.

Konferenci pořádá Společnost hygieny a komunitní medicíny Čeké lékařské společnosti JEP za spolupráce Společnosti pro výživu Praha, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Zdravotního ústavu Ústeckého kraje a a.s. ALWAC Teplice jako „Dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc.“ na téma: Primární prevence chorob již od dětského věku.