Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada hostů, například: zástupci spolku Seliger Gemeinde (organizace se sídlem ve Spolkové republice Německo, sdružující německé sociální demokraty z předválečného Československa, pozn.red.) Petr Veselovský a Gerhard Špaček či viceprezidentka Bavorského zemského sněmu Inge Aures. 

„Je mi velkou ctí, že mohu navazovat ve svém úřadě na odkaz Volkmara Gabert. V mnohém je velmi inspirativní," řekla v proslovu při odhalení pamětní desky Inge Aures. (kos)Významný politik Volkmar Gabert má kořeny v dubských Drahůnkách

Volkmar Gabert se narodil 11. března 1923 v Drahůnkách v Dubí, zemřel 19. února 2003 v bavorském Unterhachingu. Volkmar Gabert se narodil se v Drahůnkách do rodiny učitele a aktivního člena německé sociálně demokratické strany v Československu. Po připojení Sudet k Hitlerově Třetí říši utekli Gabertovi do Československa a odtud v roce 1939 do Anglie. Zde se mladý Volkmar zapojil do činnosti exilové organizace mladých sudetských sociálních demokratů. Po skončení války přišel jako tlumočník americké armády do Bavorska. Do rodné země se kvůli odsunu pochopitelně nevrátil a zůstal v Bavorsku, kde v poválečných letech pomáhal odsunutým krajanům začít život v nové zemi. Záhy vstoupil do bavorské sociální demokracie SPD, za kterou byl v roce 1950 zvolen do zemského sněmu, kde vydržel až do roku 1979. Za svou veřejnou a politickou činnost získal četná vyznamenání.