Všeobecná zdravotní pojišťovna se důrazně distancuje od této aktivity neznámé osoby a ihned podala oznámení na pokus o podvod Policii ČR.
„Po zavolání na tento telefon se ozve mladý muž, který nabízí bezplatnou změnu zdravotní pojišťovny i v případě, že podle zákona není dodržena lhůta 12-ti měsíců a snaží se dohodnout si osobní návštěvu v místě bydliště,“ popsala co se stane po vytočení mobilního telefonního čísla z plakátu Petra Friedlová z krajské pobočky VZP pro Ústecký kraj.

Všeobecná zdravotní pojišťovna zdůrazila, že se v žádném případě nejedná o její aktivity a upozornila na to, že pojištěnec má možnost dle zákona změnit pojišťovnu k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí a to pouze jedenkrát za 12 měsíců.
„VZP své pracovníky do místa bydliště klientů neposílá a všechna případná jednání s nimi vede pouze na územních pracovištích VZP ČR,“ uvedla Petra Friedlová.

Není to poprvé, jak jsme již v Deníku informovali, co se VZP potýká s nekalými praktikami konkurence. Některé pojišťovny a jejich akviziční pracovníci se při získávání klientů od konkurence neštítí prakticky ničeho.

Na konci června došlo k případu, kdy byli klienti přeregistrováni k jiné zdravotní pojišťovně, aniž by s tím souhlasili nebo si toho vůbec byli vědomi.
Všeobecná zdravotní pojišťovna v té souvislosti varovala, aby lidé byli obezřetní a nedůvěřovali náborovým pracovníkům, kteří v některých případech přicházejí dokonce k nim domů. Tito lidé často využívají nekalých praktik a vydávají se za zaměstnance jiné pojišťovny, než pro kterou ve skutečnosti pracují. Jsou arogantní a nátlakem se snaží docílit přeregistrace lidí k jiné zdravotní pojišťovně, a to i za využití zfalšovaných tiskopisů, slibů o finančních výhodách a dalších podvodných postupů.