„Realizování programu primární prevence sociálně-patologických jevů s důrazem na prevenci drogové závislosti a informování o rizicích nákazy HIV, potažmo AIDS je naší velmi významnou činností s celospolečenským dopadem,“ uvedl Oto Kovanda, zástupce vedoucí kontaktního centra.
„O tyto informační a vzdělávací akce je i letos mezi školskými zařízeními velký zájem. Exkurze byly zájemcům dosud poskytovány zdarma, ovšem vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku finančních prostředků a dlouhodobě neúspěšné snaze přesvědčit odpovědné představitele města Teplic o prospěšnosti pravidelného finančního příspěvku na provoz zdejšího kontaktního centra, jsme byli přinuceni přistoupit k alespoň symbolickému zpoplatnění této naší služby částkou dvaceti korun za jedno dítě či studenta, účastníka exkurze,“ konstatoval Kovanda.

Více informací se dočtete v pondělí 17.března v teplickém deníku…