O funkci rektora UJEP se uchází vedoucí katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP Martin Balej, děkan Fakulty výrobních technologií UJEP František Holešovský a děkan Fakulty umění a designu UJEP Michal Koleček, tedy stejní kandidáti, kteří usilovali o zvolení už loni společně s Wokounem. Nynější rektor tehdy postoupil do dalších kol s Michalem Kolečkem. Tomu nakonec zbýval ke zvolení jediný hlas.

Právě stejné složení kandidátů by podle Wokouna mohlo vést k dalšímu patu. „O tom, že chtěli kandidovat stejní kandidáti, jsem se dozvěděl z osobních rozhovorů s některými z nich a nechtěl jsem, aby univerzita působila jako impotentní celek neschopný generovat nového perspektivního kandidáta. Já sám jsem necítil ze strany Akademického senátu takovou podporu, která by mě přesvědčila, že mám kandidovat," uvedl v prohlášení Wokoun.

Končící rektor v prohlášení nepřímo podpořil svého bývalého soupeře Michala Kolečka. Kandidáti na rektora představí své programy studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům UJEP 28. ledna. Nového rektora má Akademický senát zvolit 4. února. Funkce se má ujmout v březnu.