Čtěte také: Na ústecké univerzitě to vře! Ve hře jsou velké peníze

Jaký byl důvod pro odvolání kvestorky?
Důvodů je celá řada. Předně se vyskytovaly již od zimy chyby v komunikaci mezi částí vedení a paní kvestorkou. Mluvili jsme spolu o tom, některé věci se zlepšily, ale zase se objevily jiné. Sdělil jsem jí, že budeme ve spolupráci pokračovat, ale že musíme dobře komunikovat a musí plnit úkoly, které jsem jí zadal v souvislosti s problémy kolem rozpočtu vysokých škol a úspor.

Dostala totiž za úkol připravit změny v rozpočtu, předfinancování a spolufinancování projektů a grantů, což není jednoduché. A příliš se to nedařilo. Proč jste ji přeřadil na post vedoucího ekonomického oboru?
Protože si jejích kvalit vážím, je velmi pracovitá. Na novém místě může lépe využít svých schopností. Tento odbor je klíčovým odborem rektorátu. Rád bych zdůraznil, že určité personální změny provádí každý rektor i další vedoucí pracovníci za účelem zkvalitnění chodu příslušné organizace a vzájemná důvěra je zde klíčová.

Do redakce přišly ohlasy, že naopak upozorňovala na plýtvání.
Rozhodně se tady neplýtvá. Tato univerzita nemá ani kde plýtvat. My hledáme velmi důkladně úspory, abychom dokázali sestavit rozpočet.

Jaká je finanční situace univerzity?
Restrikce se dotkly všech veřejných vysokých škol. Snížil se nám plošně rozpočet. Například drasticky se snížil normativ na studenta. Z částky 34 tisíc korun to během pěti let kleslo na 24,9 tisíc. Mám to komentovat?

Ano.
V loňském roce jsme měli zvýšené limity na studenty prvních ročníků. Letos ale nic, tedy krom doktorandských oborů. Fakulty i rektorát proto musí redukovat počet zaměstnanců. Ale opatrně. I z toho může plynout nějaká nervozita na univerzitě.

V poslední době se univerzita potýká s problémem kampusu a snahou udělat z budovy A památku. Jak vás tento problém ovlivňuje?
Jsou dvě možnosti. Buď budova A bude vyhlášena kulturní památkou, a pak to univerzitě výrazně zkomplikuje život a rozvoj. Částka 590 milionů, kterou pro nás vláda schválila, má jít na demolici objektu a výstavbu nového pavilonu. Bude prostornější a bude vyhovovat potřebám univerzity. Budova v současné podobě těmto účelům nevyhovuje. Kdybychom ji chtěli využít, tak bychom museli vnitřek totálně vybourat a zcela ji změnit.

Co se stane, pokud ministerstvo kultury objekt památkou vyhlásí?
Museli bychom s ministerstvem jednat o dalším postupu. Již jsme se o to pokusili, ale v této fázi jsme byli odmítnuti. Musíme počkat, jak dopadne řízení o památce. Ministerstvo školství ale nemá příliš zájem do starých objektů investovat. Vyžadují totiž další dodatečné náklady. A navíc nám ta budova zkrátka nevyhovuje. Šla by z toho kancelářská budova. Ale co bychom dělali s tolika kancelářemi. My potřebujeme laboratoře a posluchárny.

Ve funkci jste zhruba 500 dnů. Jak se UJEP změnila?
Změny jsou pozvolné, protože akademické prostředí je mírně konzervativní. Myslím z hlediska fungování. Ne vědy, ta je naopak vysoce inovativní. Změny připravujeme, výrazné se chystají na podzim. Hlavně formulujeme strategii univerzity do roku 2020. Abychom věděli, jaké obory na fakultách budeme rozvíjet.