Jak vzpomíná akademický sochař Jiří Laštovička, který s Ing. Feixem v dané době spolupracoval coby designér a byl také jedním z těch, co stály u zrodu sympozia a rovněž se několika z nich zúčastnil, zájem výtvarníků byl o tuto akci v Dubí veliký. Hrnková sympózia, jež se konají od roku 1989 každý lichý rok, jsou výzvou pro netradiční a kreativní zpracování všech možných tvarů hrnků a pohárů. Stávají se přinejmenším inspirací a nebo přímo předlohou pro zavedení do výroby, což bylo a je základní myšlenkou pořádaných sympózií. Zkrátka získat a uplatnit nové tvary ve výrobě. Příkladem mohou být díla Elizbiety Grosseové nebo Miroslava Olivy. Sortiment Českého porcelánu v Dubí rozšířila rovněž řada hrnků ze sympozií od Pravoslava Rady nebo Gabriela Vacha, Emy Srncové, Jiřího Kožíška a dalších účastníků sympozií.

Letos je na pořadu už 13. Mezinárodní hrnkové sympozium.

Probíhá od 15. do 25. června a opět byl o ně mezi umělci velký zájem.

„Bylo třeba vybírat a seznam upravit. Kapacita je, bohužel, prostorově i časově omezená a navíc probíhá sympozium při plném provozu výroby. Nakonec obsahuje seznam 24 jmen účastníků z osmi zemí. Vedle poměrně silného zastoupení českých výtvarníků tu budou umělci z Německa, Nizozemí, Litvy, Francie, ale také ze vzdálenějších zemí jako jsou Kanada, Indie nebo Japonsko," prozrazuje generální ředitel společnosti Český porcelán a současně zakladatel tradice sympozií Ing. Vladimír Feix.

Jak dopadne 13. ročník sympozia a co nového nabídne, to mohou zhodnotit návštěvníci výstavy „Hrnek 2015" v Regionálním muzeu v Teplicích, která začíná vernisáží 25. června, potrvá do 12. července a přináší výsledné práce všech účastníků dubského „hrnkování".

Následně se výstava přestěhuje do Muzea města Ústí nad Labem. (lmax)