„Případ šetříme pro trestné činy poškozování cizí věci a výtržnictví. Předběžně je škoda vyčíslena na 15 tisíc korun, ale na přesné vyčíslení zatím čekáme,“ uvedla I. Novotná.

Vandalismus nebo pomsta?

Předseda Židovské obce Oldřich Látal viděl jako jeden z možných motivů medializovaný spor o budovu bývalé polikliniky. O vilu, která je nedaleko pomníku, se pře teplická židovská obec s Yehudou Kolinerem, jehož dědeček dům postavil. Dvaaosmdesátiletý Yehuda Koliner, který se ve vile narodil a s rodiči ji jako jedenáctiletý opustil v roce 1938, když prchali před nacisty, by rád dům, na který má morální právo, získal zpět.

„Pana Yehudy Kolinera se zpráva, v níž je jeho rodný dům dáván do souvislosti s řáděním vandalů velmi dotkla, protože teplickými obětmi holocaustu je řada jeho příbuzných, kterým se před nacisty nepodařilo uprchnout. Není zde však žádný reálný důvod spojovat vandalský čin, který většinou ani nepotřebuje žádné argumenty, s jeho legitimní žádostí o vrácení domu, v němž se narodil, a jehož je jediným dědicem,“ reagoval na výroky Oldřicha Látala Tomáš Jelínek, který rodinu Kolinerů zastupuje.

„Bohužel po několik měsíců minulého roku se s panem Kolinerem zástupci teplické židovské obce nechtěli ani sejít. Pan Koliner si velmi váží výzvy Federace židovských obcí, aby mu byl dům vrácen, a ochoty teplické židovské obce celou věc znovu projednat 28. ledna. Rád by se tohoto jednání osobně zúčastnil, aby mohl se členy komunity o všech otevřených tématech hovořit přímo, ale vedení Židovské obce Teplice tuto možnost vyloučilo,“ tlumočil vyjádření teplického rodáka Tomáš Jelínek.

Ve středu 28. ledna si členové teplické židovské obce u památníku připomenou Den obětí holocaustu. Na shromáždění členů Židovské obce Teplice pak chtějí případ vily v Lipové ulici znovu projednat. „Vidím ale jen dvě možné varianty. Buď vilu prodáme, jak máme v úmyslu, nebo ji vrátíme původnímu majiteli s tím, že nám uhradí všechny náklady včetně sankce, pokud z prodeje sejde,“ uvedl k celé záležitosti předseda Židovské obce v Teplicích Oldřich Látal.

Kraj vilu židovské obci věnoval

Objekt v Lipové ulici č.15 spolu s pozemkem věnoval Židovské obci Teplice v roce 2005 Ústecký kraj jako symbolickou kompenzaci za to, co se Židům v ČR stalo po roce 1938. Tehdejší hejtman kraje Jiří Šulc při té příležitosti uvedl, že jde o gesto, které má napravit křivdy, které stát způsobil. Vila navíc byla vždy majetkem Židů, neboť ji nechali postavit prarodiče Yehudy Kolinera.

Židovská obec Teplice chtěla objekt přestavět na zařízení, jenž mělo pečovat o osoby, které přežily holocaust, účastníky odboje a seniory v podobě jakéhosi terapeutického centra . Jak uvedl Oldřich Látal, přestože Židovská obec Teplice vstoupila od roku 2005 až do roku 2008 do řady jednání s projekčními kancelářemi i potenciálními investory, byla marná veškerá snaha najít investora, který by do objektu, jenž je ve zdevastovaném a havarijním stavu, byl ochoten investovat částku, přesahující 200 milionů korun na renovaci. Proto v září loňského roku mimořádná členská schůze rozhodla o prodeji objektu a okolních pozemků nejvyšší nabídce s tím, že získané peníze využije na rozvoj teplické židovské obce.

Ozvali se Kolinerovi z Izraele

V první polovině října se na předsedu Židovské obce Teplice obrátil dopisem Tomáš Jelínek, který zastupuje Yehudu Kolinera, potomka původních vlastníků nemovitosti. Na toho se s žádostí o pomoc se získáním rodného domu obrátili přes českou ambasádu v Tel Avivu.

Yehuda Koliner se narodil v Teplicích v květnu 1927 jako Julius Hans Kolliner. Se svými rodiči Hermannem a Lili Kollinerovými žil v domě v Lipové ulici č.15, který v roce 1909 postavil jeho dědeček. Rodina s jediným synem opustila Teplice okamžitě po záboru československého pohraničí německou armádou v roce 1938. Dva roky jim trvalo, než se dostali do Palestiny. I když se Yehuda Koliner při dosažení dospělosti v květnu 1945 přihlásil do československé armády, rozhodla se nakonec jeho rodina v Palestině zůstat i po válce, protože z celé široké rodiny přežili pouze oni a neměli se proto ke komu vracet.

„Přáním Yehudy Kolinera po roce 1989 bylo získat rodinný majetek zpět. Skutečnost, že nakonec státní správa darovala objekt židovské obci je příležitostí napravit křivdy, které na obětech holocaustu spáchal nacistický režim, a z něhož těžil režim komunistický, ale bohužel v mnoha ohledech i režim porevoluční,“ uvedl v dopise adresovaném Oldřichu Látalovi Tomáš Jelínek.

Soud žádost Kolinerových o restituci zamítl, protože žili v Izraeli a nepožádali o získání objektu po válce, v letech 1945 – 1948, což byla nutná podmínka, aby jim mohl být dům po roce 1998 v rámci restitučního řízení vrácen.

Odpovědí Oldřicha Látala Tomáši Jelínkovi byl dopis, že rozhodnutí členské schůze o prodeji objektu v Lipové ulici je konečné, že se židovská obec Teplice k celé záležitosti dále nebude vyjadřovat a rodině Kolinerových nabízí jako satisfakci členství a možnost aktivní práce pro Židovskou obec.

Až v tomto okamžiku se pan Koliner rozhodl svůj příběh zveřejnit a prostřednictvím České televize se o něm v pořadu Reportéři ČT seznámila veřejnost. Společně s reportéry navštívil v prosinci Yehuda Koliner společně se svojí rodinou Teplice, setkal se s primátorem Kuberou a po značných průtazích si na ně udělal v Praze chvíli času i předseda obce Oldřich Látal.

Příliš času na to, aby si vysvětlili vzájemně svůj pohled na celý problém, neměli. Proto by pan Koliner rád využil 28. ledna shromáždění u příležitosti Dne obětí holocaustu a on nebo jeho syn by chtěli z Izraele přijet do Teplic osobně.