Přádelnu nechali v roce 1907 postavit bratři Grohmannové, jejím autorem byl známý teplický stavitel Johann David Ferber. Po válce byl podnik znárodněn a až do 90. let v něm byly Elektrotechnické závody. Po jejich úpadku areál chátral.

Objekt byl v roce 2010 navržen na prohlášení za kulturní památku ČR. V roce 2014 Ministerstvo kultury ČR ukončilo řízení a objekty za památku neprohlásilo. Hned na to byly objekty přádelny bavlny a barevny zbourány.