Cílem bylo přispět k bezpečnosti při přecházení hlavního průtahu městem, kde denně projedou stovky vozidel a kde docházelo k častým dopravním nehodám. Stavbu lávky provázela řada problémů. Řešila se změna technologie stavby i navýšení financí.

Přívalové deště zvedly hladinu řeky Bíliny, koryto ucpaly spadané kmeny a větve stromů,voda podemlela podpěry lávky a část konstrukce spadla. Náklady nakonec dosáhly 25 milionů. Lávka měří od povrchu vozovky ke spodní části 6,20 metrů. Výška je daná normou, ale také podmínkami dopravní policie a Ředitelstvím silnic a dálnic. Pozvolné stoupání umožňuje, že je lávka vhodná i pro vozíčkáře, pro maminky s kočárky, cyklisty i bruslaře.