Na kongresu v japonském Tokyu a Kagoshimě prezentoval profesor  a primář neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice Martin Sameš výsledky operací nádorů sluchového nervu a operace nádorů v oblasti horní krční páteře. „Na operce složitých nádorů mozku se specializujeme více než 20 let. Disponujeme jedinečným anatomickým laboratorním zázemím a moderním vybavením operačních sálů,“ řekl Martin Sameš a dodal: „Výborné výsledky našeho pracoviště vedly k nabídce publikovat je společně s evropským a americkým centrem v mezinárodním časopise.“

Neurochirurgové voperovali muži titanovou náhradu do hlavy. Jako první v České republice.
V lebce má muž z Bíliny titanovou náhradu, žije se mu s ní dobře

Na světovém sympóziu v Šanghaji přednesl Sameš přednášku o indikacích mikrochirurgické léčby výdutí mozkových cév. Jejich akutní progresivní operativa začala v republikovém měřítku v devadesátých letech právě v Ústí nad Labem. V současné době patří ústecké pracoviště k předním centrům v ČR v počtu odoperovaných případů i v komplexnosti pooperační intenzivní péče včetně mikrodialýzy ve spolupráci s Klinikou anestézie Masarykovy nemocnice. „V mezinárodním měřítku můžeme poskytnout přístupy a výsledky operací aneuryzmat (výdutě) z různých povodí mozku a i výsledky invazivní léčby mozkových spazmů po operaci a zkušenosti s mikrosuturami bypassů u gigantických výdutí,“ sdělil profesor Sameš.

Z přednáškového turné po Asii se vrátil Sameš nedávno.  „Přivezl jsem z něho cenné zkušenosti asijských, evropských a amerických center, prototypy nejnovějších japonských titanových mikronástrojů a i nabídky na mezinárodní spolupráci ve výzkumných projektech, publikacích a monografiích,“ pronesl.