Jak uvádí František Růžička, tajemník města Krupky, barokní budova bývalé fary v Husitské ulici byla postavena v roce 1756 a je zapsána do seznamu nemovitých památek.

Již v roce 1873, byl jako jeden z prvních, založen dobrovolný sbor hasičů v Krupce. Z tohoto důvodu vlastní krupští hasiči veliké množství staré hasičské techniky, která musí být povětšinou uložena v nevyhovujících prostorech, bez toho, aby ji veřejnost mohla spatřit.

Z tohoto důvodu vznikla mezi hasiči myšlenka, najít vhodný objekt pro vybudování hasičského muzea, neboť do stávajícího Regionálního muzea se vejde jen malá část exponátů.

„V prostorách nového Hasičského muzea se bude také nacházet spolková místnost sloužící pro Sdružení dobrovolných hasičů, občanské sdružení Královské horní město Krupka, sběratele starých krupských pohlednic a další občanské sdružení, působících v Městské památkové zóně,“ podotýká František Růžička.

K celé rekonstrukci uvedeného objektu se budou vyjadřovat, jak zástupci dobrovolných hasičů, tak památkového úřadu.

„Předpokládáme jeho zachování ve stávající podobě. Budova s mansardovou střechou má půdorys tvaru L a má dvorní průčelí s arkádami, do ulice pak barokní fasádu, jedinou v našem městě,“ uvádí tajemník města.

Velká hasičská technika bude pomocí speciálního jeřábu umístěna do dvora objetu, který bude pravděpodobně celý zastřešen pomocí prosklené konstrukce.

Jediným problém je nyní získat potřebné finanční prostředky na rekonstrukci této budovy a proto bude zpracována podrobná projektová dokumentace, která je předpokladem každé žádosti.

„Za dobu mého působení v samosprávě města, jsme již mnohokrát řešili problém získání dotačních prostředků, ale v poslední době je to pro naše město, čím dál tím těžší. Doufáme proto, že se v budoucnu tato situace změní v náš prospěch a toto Hasičské muzeum vybudujeme,“ uzavřel František Růžička.

Postup rekonstrukčních prací budeme v Deníku sledovat.