Ze střechy školní budovy zmizelo cca 150 metrů měděného hromosvodu o průměru 0,8 cm a 30 kusů litinových svorek. Škole vznikla předběžná škoda ve výši 120.000,-Kč. Po zloději pátrají duchcovští policisté.(ino)