Změny postihnou také Teplicko. Z přešachování dopravy nemají moc velkou radost například v Dubí.

„Ruší se něco, co fungovalo dobře a jestli něco dobře fungovalo, tak to bylo propojení příměstské a městské dopravy Teplice v našem okrese. To bude od 1.1.2015 minulostí a s plnou odpovědností říkám, že je to špatně," řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodal: „Neustále slyšíme jen argumentaci o nevytíženosti spojů a velkých doplatcích na ztrátové spoje. Já však tvrdím, že veřejná doprava je služba, která bude vždy na některých spojích ztrátová a pokud to ekonomicky nevychází, tak se na to musí finančně přispět. Jsou necelé čtyři měsíce do spuštění nového systému a ještě nejsou známy informace o tom, zda příměstská doprava a městská doprava města Teplice bude mít jednotný systém placení a předplatného."

Krajští úředníci, kteří stojí za novým modelem dopravy, navrhují i vyškrtnutí zastávky v Pozorce u Penny Marketu. „Když jsme se proti tomu ohradili, jako i v dalších případech, tak se změny v již navrženém systému provádějí jen velmi neochotně. Rozumím tomu, že šetřit se musí, ale přece nezrušíme vše, co je prodělečné?" Změny ze strany kraje se netýkají jenom jízdních řádů, ale i techniky. Nové nízkopodlažní zelené autobusy s klimatizací, elektronickým odbavovacím systémem a informačními panely vyjedou v Ústeckém kraji 1. ledna příštího roku. Na deset let zajistí na regionálních linkách přepravu noví autobusoví dopravci. Díky veřejné soutěži vyjdou kraj levněji než dosud. Ušetřené peníze kraj investuje do rozvoje zážitkové železnice nebo do výstavby přestupních terminálů. „Zpracováváme studii na vytvoření pěti přestupních terminálů ve vybraných městech. Uspořené peníze půjdou i na integraci a uhrazení protarifovací ztráty městům, která se zapojí do integrovaného dopravního systému," dodala tisková mluvčí kraje Magdalena Hanáčková.(red)

-----------------------

Tarify, novinky, odbavování: proč změny v dopravě v kraji?

„S ohledem na rozsáhlost příměstské dopravy a postupný vývoj legislativy během platnosti stávající smlouvy na zajištění autobusové dopravy na Teplicku, která končí 31.12.2014, již není možné tento systém organizace dopravy zachovávat i v následujících letech. Dochází proto k reorganizaci linkového vedení i formy objednávky služby a MHD Teplice se odděluje od linkové dopravy, která jezdí za hranice města," píše se na stránkách kraje.

Novinkou je zavedení nočních autobusových linek, spojujících Osek, Duchcov, Dubí a Krupku s Teplicemi.

Některé stávající linky dokonce zaniknou, ale budou nahrazeny linkami jiných smluvních dopravců zahrnutých do systému Dopravy Ústeckého kraje.

Od 1.1.2015 se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu

0Nosičem zónově relačního tarifu dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. Současné bezkontaktní karty užívané v odbavovacím zařízení MHD a příměstské dopravě Teplice jsou technicky zastaralé a nebude možné je použít pro nové krajské linky. V přechodném období do integrace všech smluvních dopravců budou možné i jiné formy jízdních dokladů.