„V odpoledních hodinách bylo oznámeno hlídce, že v ulici Havířská dochází k zakládání černé skládky v prostoru bývalého areálu TDV. Hlídka po příjezdu na místo zastihla v areálu tři muže, kteří zde odkládali větší množství domovního odpadu. Odpad měl dle jejich vysvětlení pocházet ze zahrady domu stojícího v blízkosti areálu," řekl velitel MP Duchcov Josef Hulín a dodal: „Osoby následně odložený odpad z areálu odklidily za dozoru strážníků."

Jednání osob řeší ve správním řízení na radnici. Hříšníkům hrozí pokuty.

Areál, kde se kdysi vyráběly kočárky a hračky pro celou zemi, chřadne od revoluce. Vlastní ho čtyři majitelé. Kdokoliv by chtěl s areálem něco dělat, tak se musí nejprve vypořádat s chemikáliemi, které tam jsou.

Sanace celého prostoru, to znamená vyčištění, zbourání budov (postupně je rozebírají tzv. šroťáci kvůli železu a cihlám) a likvidace sudů s chemikáliemi by vyšla na 33 milionů bez daně.

Vlastníci na to prý nemají a nabídli celý areál k odkupu radnici za devět milionů. Město to odmítlo.

K bývalé TDV existuje analýza rizik. Nechal ji vypracovat Ústecký kraj. Přišla ho na zhruba 1,2 milionu korun s tím, že na zaplacení čerpal dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Kraj sám zaplatil cca 167 tisíc korun.

A co analýza prokázala? Plošné znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky, chromem, polyaromatickými uhlovodíky.

Podzemní vody proudí směrem k areálu společnosti Vitrablok a dále do zbytkového Oseckého potoka.

„Z areálu TDV se v současnosti šíří pouze chlorované uhlovodíky a to podzemní vodou. Jejich koncentrace jsou sice zvýšené proti normálu, ale nijak dramaticky," řekla už dříve tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková a dodala: „Ekologická rizika, která by mohla způsobit kontaminace z areálu TDV, jsou v současnosti minimální. Obyvatelstvu rozhodně nehrozí žádné nebezpečí." (kos)