125 loňských absolventů GT tedy bylo přijato ke studiu na VŠ. Je to 93,3 % ze všech absolventů a 96,9 % z těch, kteří si podali přihlášku ke studiu.

Nejvíce absolventů se již tradičně odebralo na Univerzitu Karlovu 33. Na druhém místě se shodně s počtem 20 studentů umístily ústecká UJEP a pražské ČVUT. Čtvrtá je s 11 studenty Česká zemědělská univerzita Praha, kterou těsně následuje Vysoká škola ekonomická (10). Další v pořadí jsou VŠCHT Praha (6), Masarykova univerzita Brno (4), Technická univerzita Liberec (3), Západočeská univerzita Plzeň (3), po dvou absolventech máme na Univerzitě Palackého Olomouc, Univerzitě obrany Brno, Policejní akademii a Newton College Praha.

Tři naši maturanti studují nyní v zahraničí na univerzitách v Nizozemí, Velké Británii a USA. Pokud jde o skladbu podle oborů, 35 absolventů (26 %) studuje techniky. Z 21 maturantů budou ekonomově, 18 se jich stane přírodovědci, 17 učiteli a 16 si vybralo obory humanitní. Osm žáků si vybralo dráhu lékaře a tři chtějí být právníky.