Je nakloněná od svislé osy přibližně o 20 cm směrem na jih a její odchylka se stále zvětšuje. Věž je 50 m vysoká, nahoru vede 146 schodů a dále spirálovitě stoupající vnitřní ochoz ve válci věže. Z věže se nám naskytne krásný pohled na historické jádro Bíliny i okolní krajinu.

Při výstupu si můžeme všimnout vzácného hodinového stroje s mechanickým pohonem, který je hodináři ceněn jako historická rarita. V tzv. „lucerně" jsou dva zvony čtvrthodinový a hodinový.

O stavbě

Reprezentativní budovou radnice, která nahradila několik starších domů, vykročila Bílina do nového století. Stavba ale není přímočaře moderní, je pozoruhodnou směsí v té době populární vídeňské secese, dožívajícího historismu a začínající architektonické moderny.

Radnice byla navržena jako polyfunkční budova kromě obecního úřadu zde sídlila celá řada dalších institucí, mimojiné policie, důchodový úřad, spořitelna či městská knihovna. 1. patro bylo provedeno jako piano nobile honosné reprezentační patro, které mělo symbolizovat majestát rozvíjejícího se průmyslově-lázeňského města a správního střediska.

Nejdůležitějším prostorem je zasedací síň, dnes využívaná jako obřadní, vysoká přes dvě patra a zdobená štuky a reliéfním deštěním. Tato síň je velmi dobře rozpoznatelná i při pohledu z nábřeží díky výraznému rizalitu a třem vysokým oknům. Mezi další reprezentativní prostory patřila i kancelář starosty s nástěnnými malbami. Novou dominantu města vytvořila radnice svou věží vysokou 68 metrů. (ks)