Úřad získal tyto nemovitosti na základě zápisu o předání nepotřebného majetku od Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Předchozí majitel uzavřel s městem Duchcov na pronájem pozemků a garáží nájemní smlouvu. Po převodu majetku do majetku ÚZSVM pak město Duchcov požádalo o přímý prodej těchto nemovitostí, čímž došlo k majetkoprávnímu vypořádání pozemků a staveb, jejich jediným vlastníkem se stal Duchcov.